Spotkania „Wokół płodności”

  1. „(Nie)tylko dla studentek” (19.10.2019)

„Fizjologia cyklu miesięcznego”
Jolanta Federczyk – farmaceuta, nauczyciel rozpoznawania płodności wg prof. Rötzera, absolwentka Instytutu Studiów Nad Rodziną UKSW.


„Podstawowe zasady prowadzenia obserwacji”
Anna Koźlik – nauczyciel i praktyk metod rozpoznawania płodności, teolog, doradca w poradni dla narzeczonych.

 

2. Psycholog Aneta  Cieśla o Naturalnym Rozpoznawania Płodności, grudzień 2019

(www.anetaciesla.pl)