Analiza cyklu

  • Interpretacja cyklu zgodnie z intencją Użytkowniczki metody. Wyczerpujący opis każdej z faz cyklu, z podpowiedziami dotyczącymi ewentualnych kwestii zdrowotnych.
  • Możliwość analizy on-line w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
  • Dowolna forma zapisu danych. Możliwość skorzystania z karty INER, na której wygodnie prowadzi się obserwacje (do pobrania TU).

Cena analizy: 20 zł.