Odłóż poczęcie

Skutecznie odłóż poczęcie

Jeśli precyzyjnie wyznaczy się w bieżącym cyklu czas płodności, to stosując konkretne wskazówki, równie sprawnie można wyznaczyć czas niepłodności. Kluczem do tego jest świadomość i obserwacja, kiedy tak naprawdę wystąpił czas owulacyjny.

Niepłodność poowulacyjna

Tak zwana niepłodność bezwględna to ostatnie 7-14 dni cyklu, indywidualne dla każdej kobiety. Aby pewnie wyznaczyć ten moment w bieżącym cyklu, trzeba rozpoznać granicę między działaniem estrogenów i progesteronu, następnie wykorzystać zasady opracowane na przestrzeni lat przez metody termiczno-objawowe. Niepłodność taka zaczyna się w drugiej fazie cyklu i trwa aż do dnia poprzedzającego miesiączkę. Wyznaczanie niepłodność bezwględnej bardzo precyzyjnie regulują zasady metody rozpoznawania płodności. Szans na poczęcie nie ma wtedy żadnych.

Niepłodność przedowulacyjna

W początkowym etapie nauki obserwacji uznaje się, że kilka pierwszych dni cyklu to niepłodność przedowulacyjna. W praktyce to pierwszy do szóstego dnia cyklu włącznie. Szanse na ciążę ze współżycia w tym czasie są znikome, ale są. To pierwsza faza cyklu, która ma prowadzić do owulacji. W miarę prowadzenia obserwacji czas niepłodności względnej można dostosować w sposób pewny do profilu hormonalnego kobiety, wydłużając go. Indeks Pearla dla pierwszych sześciu dni cyklu wynosi 0,2, co oznacza jedno nieplanowane dziecko na 500 par współżyjących w tym czasie przez rok.

Skuteczność

Dzięki wypracowanym i co ważne, potwierdzonym naukowo zasadom, można mieć bardzo wysoką pewność niepłodności w fazie estrogenowej i 100% pewności w fazie progesteronowej, że do zapłodnienia nie dojdzie. Dwa wskaźniki płodności, odpowiednio zinterpretowane, umożliwiają wyznaczenie faz, kiedy ciąża jest niemożliwa. Na Plodna.pl możesz skorzystać z kursów, podczas których precyzyjnie omawiany jest ten aspekt kobiecej płodności.