Konferencja „Małżeńskie wyzwania – NPR”

Konferencja na temat korzyści i trudności wynikających ze stosowania naturalnych metod rozpoznawania płodności
(16.02.2019, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej).

Anna Koźlik – teolog, doradca życia rodzinnego w diecezji warszawsko-praskiej, nauczyciel w Instytucie Naturalnego Planowania Rodziny INER Polska.

Nagranie audio:

 

Nagranie video (+prezentacja)

Galeria: