Interdyscyplinarne leczenie niepłodności

6 kwietnia Płodna miała przyjemność uczestniczyć w III Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Studenckie Koło Naukowe „Fizjologia Płodności” pod tytułem:

Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy”.

 

Konferencja miała charakter edukacyjno-informacyjny, zwróciła uwagę na fakt skutecznego diagnozowania i leczenia problemów z płodnością w sposób interdyscyplinarny.

 Szczególnie cenne były wykłady dotyczące spermatogenezy i zasygnalizowanie czynników, które wpływają na rozwój plemników (dr hab. n. med. Tomasz Wierzba). Dr hab. n. med. Michał Rabijewski przedstawił sposoby leczenia zaburzeń spermatogenezy w zależności od ich przyczyny.

Wykładem, który wprost odnosi się do tematyki podejmowanej na Płodnej, był wykład kierownika naukowego konferencji dr n. med. Aleksandry Marii Kicińskiej, kierownika dydaktycznego w Katedrze Fizjologii GUMed-u, instruktora MRP. Wystandaryzowana obserwacja biowskaźników płodności jest nieocenioną pomocą dla lekarza we właściwej diagnozie i procesie leczenia zaburzeń prokreacyjnych.

Komplementarność kobiety i mężczyzny w kontekście trudności z płodnością zostały mocno podkreślone, profesjonalnie uzupełniając poszerzoną obserwację śluzu szyjkowego  tematem zaburzeń i dróg wspierania procesu spermatogenezy.

Współczesny styl życia dostarcza wielu trudności zdrowotnych, co niestety jest widoczne w procesie leczenia niepłodności. Świadomość tych przemian i wyzwań cywilizacyjnych zainspirowała organizatorów do zaproszenia szerszego grona specjalistów. Między innymi endokrynolog prof. dr hab. n. med. Katarzyna Łącka wykazała szereg połączeń między chorobami tarczycy a zaburzeniami płodności, fizjog dr n. med. Daria Pracka dotknęła tematu zaburzeń snu w kontekście prokreacyjnym. Wśród prelegentów znaleźli się także ordynator Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku w Gdyni, hematolog dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny, oraz prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie).

Cieszy, że w środowisku wybitnych lekarzy temat samoobserwacji cyklu miesięcznego jest coraz bardziej zauważany i dowartościowywany. Informacje o tej konferencji i poprzednich edycjach tu. Niezwykle cenna i inspirująca, a zaraz konkretna wiedza!

Anna Koźlik